The End of the World as We Know It

Louise Katrine Bonde and Anders Christian Eriksen

Fernisering fredag d. 19. april kl 18-22 / Opening Friday 19 April, 6-10pm
Udstilling åbent lørdag d. 20. og søndag d. 21. kl 11-16 / Exhibition open Saturday 20 and Sunday 21 April 11am-4pm

Udstillingen The End of the World as We Know It kredser om de to kunstneres forestilling om verdens undergang; eller rettere deres forestilling om en verden, der ikke længere er befolket af mennesker. Fortællingerne vi møder i udstillingen, er dystopiske men åbner også op for muligheden for en ny begyndelse.

I videoprojektionen Episode 2 (Who shall inherit the Earth) af Louise Katrine Bonde, møder vi en offentlig skulptur der varsler menneskehedens udryddelse. De forbipasserende mennesker synes ikke at høre apellen og fortsætter ufortrødent deres gøremål.

Installationen In Memory of the Great Everlasting Celebration af Anders Christian Eriksen, er en tilbageskuende fortælling om en fremtidig tidsalder, hvor menneskeheden har opnået det perfekte, samt deres efterfølgende beslutning om den fysiske sammen-presning af denne tilstand.