C6 Intellectual Output 2


In English:

SixtyEight's contribution to Intellectual Output 2 consists of three videos which in different ways have the young participants aged 18-29 as their focus, placing the ideas and views of young people at the centre of the project.

In the first video, artist Roberto Ghezzi is shown deinstalling one of the Naturografia canvases made in Copenhagen specifically for the exhibition The Writing of Nature. He describes in detail what can be seen on the canvas, which had been partly buried in the soil and partly left standing in the air for a period of one month, during which bacteria, fungi, insects and other micro-organisms interacted with it. He shares his knowledge about the interaction with the canvas and answers the group's questions.

The video is in English with Danish subtitles.

På dansk:

SixtyEights bidrag til Intellectual Output 2 består af tre videoer som på forskellige måder sætter fokus på de unge deltagere i aldersgruppen 18-29. Deres ideer og synspunkter stilles på denne måde i centrum for projektet.

I den første video ses den italienske kunstner Roberto Ghezzi mens han er i gang med at af-installere en af de Naturografia lærreder, der blev skabt i København specifikt til udstillingen The Writing of Nature. Han beskriver i detaljer hvad der kan ses på lærredet, som havde været delvis begravet i jorden, delvis usat for luften i en måneds tid. I det tidsrum havde bakterie, svampe, insekter og andre mikro-organismer interagreret med det. Han deler sin viden om interaktionen og besvarer gruppens spørgsmål.

Videoen er på engelsk med danske undertekster.


In English:

In the second video, the particiapnt Hani Abou Fadel recites one of his poems, after which members of the group discuss their views on eating habits, diet, food production and distribution, while on a site visit to Københavns Fødevarefællesskab (Copenhagen Foodstuffs Cooperative), a cooperative which sources foodstuffs from organic farmers on the island of Zealand and distributes them to its members at various stations aound Copenhagen, in an attempt to encourage more sustainable food production and consumption habits

The video is in English with Danish subtitles.

På dansk:

I den anden video læser deltager Hani Abou Fadel en af sine digte, og bagefter diskuterer gruppen deres synspunkter om spisevaner, diæt, madproduktion og-distriution, mens de er på besøg hos Københavns Fødevarefællesskab, et fællesskab som arbejder med økologiske gårde på Sjælland om omdeler råvarer til medlemmerne fra forskellige steder i København, for at opfostre mere bæredygtige madproduktion og -forbrugsvaner.

Videoen er på engelsk med danske undertekster.


In English:

In the third video, Roberto Ghezzi is seen installing the canvaas which he discusses in the first video, while the audio track is of a discussion among the participants in repsonse to his question to them, 'How do you see the role of art in relation to nature and climate change?'

The video is in English with Danish subtitles.

På dansk:

I den tredje video ses Roberto Ghezzi i gang med at installere lærredet som han diskuterer i den første video, mens lydsporet er af en diskussion mellem deltagerne i som respons på et spørgsmål han stillede dem: 'Hvordan forstår I kunstens rolle in relation til naturen og klimaforandringer?'

Videoen er på engelsk med danske undertekster.


View IO1

View IO3

Back to Education and Learning


Responsive image