C6 Intellectual Output 3


In English:

Intellectual Output 3 consists of educational content in 6 modules, with each partner organisation being responsible for one module. SixtyEight produced Module 6: Water and Climate Change, about Water Resource Management. Each module consists of a written presentation containing background information, video material that offers an example of the topic and a task to complete, and a quiz about the material.

For the topic Water and Climate Change, SixtyEight produced background information based on own research using relevant source material, and for the video used hydraulic engineer Jakob Luchner's presentation during the training week in Copenhagen. For the purposes of this module, his presentation is divided into three parts: a general introduction to Integrated Water Resources Management, a roll play that uses a fictive water resource conflict based on a real world example, and two of the groups from the training week explaining their approach and answers to the role play.

The written presentation is available in English and Danish. The videos are in English with Danish subtitles.

På dansk:

Intellectual Output 3 består af læringsindhold opdelt i 6 moduler, hvor hver partner i projektet var ansvarlig for en modul. SixtyEight skabte Modul 6: Vand og Klimaforandringer, om Vandressourcefrovaltning. Hver modul bestpr af en skriftlige præsentation med bagrundsinfo, video materiale som giver et eksempel på emnet og en opgave at løse, og en quiz om materialet.

Til emnet Vand og Klimaforandringer, skrev SixtyEight bagrundsinfoet gennem egen research i relevente kilder, og til video materialet brugte vi vandingeniør Jakob Luchners præsentation under læringsugen i København. Til brug i denne modul, er hans præsentation opdelt i tre: en generel introduktion til Integrated Water Resources Management, et rollespil som benytter et fiktivt vandressource konflikt baseret på et eksempel fra den virkelige verden, og til sidste to af grupperne fra læringsugen, der forklarer deres tilgang til og svar på rollespillet.

Den skriftlige præsentation findes på engelsk og dansk. Videoerne er på engelsk med danske undertekster.

Download the Water and Climate Change presentationen in English

Download præsentationen Vand og Klimaforandringer på dansk


Video 1: Præsentation af Integrated Water Ressources Management


Video 2: Rollespil: det fiktive eksempel


Video 3: Tilgang og svar fra de to grupper